STB ve UNDP Kırılgan Sektörler Anket Çalışması Hk.

Değerli Üyemiz,

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında gıda, turizm, lojistik, makine, tekstil ve otomotiv sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ’lerin görüşlerine de anket yoluyla başvurulması planlanmaktadır. Güney Ege Bölgemiz için tekstil ve turizm sektörleri odak sektörler olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki internet adresinde yer alan anketi dolduran KOBİ’ler proje kapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılacaktır. Söz konusu anket çalışmasının kuruluşunuza üye bulunan KOBİ’lere duyurulması ve KOBİ’lerin anket çalışmasına katılımının sağlanması önem arz etmektedir.

 

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları ile iş birliği içinde Covid-19 krizinden en çok etkilenen turizm, tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerine yönelik bölgesel düzeyde kırılgan sektör analizi ve kırılgan sektörlerdeki işletmeler için pazar analizi yapılmaktadır. Bu anketler ile kırılgan sektör ve yeni pazar analizlerine girdi sağlanması amaçlanmaktadır.

 

                     Bu ankete katılan KOBİ’ler, proje kapsamında gerçekleştirilecek KOBİ’lere yönelik teknik eğitimlerden ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanacaktır.  

 

                     Anket için: http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html

233