Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Güney Afrika

İlgi : 29.08.2023 tarihli ve E-16217094-743.02.01.01-00088519969 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazıda, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14:00’da Güney Afrika’da görev yapmakta olan Ticaret
Müşavirleri ile “Yenilenebilir Enerji ve Bilişim” sektörlerine ilişkin sektörel e-sohbet toplantısı
gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Toplantının programı ve toplantıya katılmak için gerekli link ekte
sunulmuştur.

EK: Güney Afrika Cumhuriyeti Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı (1 sayfa)

157