Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Irak

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 02.05.2023 tarihli ve 85036198 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 14.00’de Irak’ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle “İnşaat Malzemeleri, Müteahhitlik ve Sağlık” sektörlerine ilişkin e-sohbet toplantısı
gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntıların yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır.

93