Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 30.03.2023 tarihli ve 00084113500 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’de Mısır’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle “Mısır Pazarına Giriş ve Güncel Gelişmeler” konulu e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır.

EK: Mısır Elektronik Sohbet Toplantısı (1 sayfa)

177