Transit Süresi Belirlenmesi, Transit Süre Aşımları ve Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanması Hk

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 05.05.2022 tarih ve 74329524 sayılı yazı ile RusyaUkrayna arasındaki mevcut durum nedeniyle Sarp Sınır Kapısında araç giriş ve çıkış işlemlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için bir takım uygulama kolaylıklarının hayata geçirildiği bildirilmiştir.

Anılan yazıda ayrıca;

hareket gümrük idarelerince, transit rejimi kapsamı taşımalarda ATS cihazı takılan araçlar hariç olmak
üzere transit süresi belirlenirken, Sarp ve Aktaş Gümrük Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun ve
Türkgözü Gümrük Kapısı’nın geçici olarak hizmete kapatılmış olması durumunun göz önünde
bulundurulması ve transit süresinin buna göre belirlenmesi; ayrıca Sarp sınır kapısında yaşanan
yoğunluğa bağlı olarak Aktaş Gümrük Müdürlüğünün de aktif olarak kullanılabilmesini teminen
varış/çıkış gümrük idaresi olarak Sarp Gümrük Müdürlüğü beyan edilen ancak varış gümrük idaresi
değişikliği yapılarak Aktaş Gümrük Müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilen araçlara, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının tatbik edilmemesinin
sağlandığı,

sınır kapılarında yaşanan yoğunluklar nedeniyle transit beyannameleri için (NCTS beyannameleri, TIR
Karneleri, ihracat refakat belgeleri) transit süre aşımlarına ilişkin yapılan kontrollerde, kara sınır
kapılarında gümrüklü sahaya giriş yapmadan önce sıra düzenini tesis etmek üzere TIR parklarına giriş
yapan araçlara ilişkin, TIR parkına giriş yapılan tarih ve saatin tespit edilmesi halinde, bu tarih ve saatin
de transit süresinin aşılıp aşılmadığının tespitinde dikkate alınmasının sağlandığı,

Azerbaycan ile İran’da Ramazan Bayramı nedeniyle, sınır kapıları açık olsa da ilgili gümrüklerde mesai
saatlerinde değişiklikler yaşanabileceği, buna bağlı olarak işlemlerin yavaşlayabileceği ve araçların
Türkiye sınırları içerisinde beklemek durumunda kalabileceği göz önünde bulundurularak, yaşanması
muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen transit rejimi kapsamında yapılan Gürcistan,
İran ve Nahçıvan’a açılan gümrük kapılarımız varışlı beyanlar için 10/05/2022 tarihine kadar transit
süre aşımlarında tevsik edici herhangi bir belge istenmeksizin ceza uygulanmamasının sağlandığı
belirtilerek, konu hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmiştir.

103