Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasını (TTA) Tadil Eden Protokol

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 10.06.2024 tarihli ve 97687262 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’nı (TTA) Tadil Eden Protokol’ün onaylanmasına ilişkin bilgi verilmiş olup, Ek Protokol’ün 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

“Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Türkiye
Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’nı (TTA) Tadil Eden
Protokol’ün onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın 25 Mayıs 2024 tarihli ve 32556 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandığı aktarılarak bahse konu Protokol kapsamında tarafların yasal
gerekliliklerini ve prosedürlerini tamamladığı ve Ek Protokol’ün 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe
girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
Söz konusu karara ilişkin olarak anılan ülke ile işbirliği yapan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme
yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (baku@ticaret.gov.tr) ile temasa
geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir”

27