Türkiye-İsveç ETOK Toplantısı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 06.12.2022 tarih ve 80628688 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK) II. Dönem Toplantısının Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile İsveç Dış Ticaret ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bakanı Johan Forssell eşbaşkanlıklarında 13 Ocak 2023 tarihinde İsveç’te gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, Birliğimiz görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, İsveç ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 22 Aralık 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (Eposta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 
 

Doğrulama

159