Türkiye-Litvanya II. Dönem JETCO Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye-Litvanya II. Dönem JETCO Toplantısının 30 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı bildirilerek, toplantıda gündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin TOBB’un görüşü sorulmuştur.

Bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Litvanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 26 Ekim 2021 Salı gününe kadar tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 
 

Doğrulama

135