Türkiye-Moğolistan İş Forumu

İlgi : 05.10.2022 tarihli ve 9968 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Birliğimiz ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Ankara’da “Türkiye-Moğolistan İş Forumu” gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Söz konusu İş Forumu taslak programı ekte yer almaktadır. İş Forumuna katılmak isteyenlerin en geç 13 Ekim 2022 Perşembe gününe kadar https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiye-mogolistan-is-forumu-1 linkinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

EK: Gündem-Türkiye-Moğolistan İş Forumu (2 sayfa)

167