Türkiye-Özbekistan İş Forumu, 5 Haziran 2024

İlgi : 23.05.2024 tarih ve 5169 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü Ankara TOBB İkiz Kuleler’de Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nun düzenleneceği bildirilmişti.

İş Forumu öncesinde eş zamanlı 4 panel ve İş Forumu sonrasında da Özbekistan’dan gelecek firmaların katılımıyla ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin tüm programı ve Özbekistan firma heyet listesi ekte sunulmaktadır. Paneller ve İş Forumuna katılım durumunuzun 4 Haziran Salı günü 13.00’e kadar https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiye-ozbekistan-is-forumu-2 adresindeki form ile bildirilmesi gerekmektedir.

EK:
1- Türkiye-Özbekistan İş Forumu Programı (1 sayfa)
2- Özbek Firma Listesi (4 sayfa)

EKLER

19