Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması

Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması” düzenlendiğinden bahisle; yarışma ile nihai olarak, listeye giren girişimcilerin kendi bölgelerinde kanaat önderliği rolünü üstlenmesi ve sahibi oldukları şirketlerin başarı hikayeleri ile potansiyel kadın girişimci adaylarına ilham kaynağı olmasının hedeflendiği, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışmasının, “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” ve “Girişimci Kadın Gücü” olmak üzere iki ayrı kategoriden oluştuğu, “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” kategorisine tüm şirketlerin müracaat edebileceği hususlarına yer verilmiş olup yarışmaya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı yazı ekte gönderilmektedir.

Ek:

1- TOBB’dan Alınan Yazı
2- Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Alınan Yazı

152