Uzak Pazarlara Yönelik İhracatımızın Artırılması Hk.

Sayın Üyemiz,

Dış ticaret açığımızın fazla olduğu ve geleneksel pazarlarımızın dışında kalan uzak ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik, Ticaret Bakanlığınca çalışmaların başlatıldığı belirtilmiştir.

Mezkur çalışmalar sonucunda belirlenen 17 uzak ülkeye yönelik potansiyel sektörler, eylem planları ve söz konusu ülkelerle ihracatta yaşanan sorunlara ilişkin, 11-13 Ağustos 2021 tarihlerinde muhtelif sektör toplantılarının gerçekleştirildiği açıklanmıştır.

Anılan Bakanlıkça söz konusu strateji belgesine Pakistan’ın da ilave edilmesinin uygun görüldüğü ve ek-1’de yer alan Pakistan’a yönelik dörtlü bazda belirlenen potansiyel tarım/sanayi ürünlerinin sektörel dağılımlarının incelenmesi; ek-2’de yer alan Uzak Ülke Eylem Planı tablosunun yeni eylem önerilerine ve açıklamalarına yer verilmek suretiyle Pakistan için doldurulması talep edilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu ülkeye ihracat yapan ve bu konuda değerlendirmede bulunabilecek tüm sektör temsilcilerinizin görüşlerinin, ekte sunulan belgeler çerçevesinde görüş ve önerilerinizi 1 Kasım 2021 mesai bitimine kadar iletmeniz önemle rica olunur.

Ekler için tıklayınız.

Saygılarımızla,

 
 

Doğrulama

179