Verimlilik ve Kalite Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye İklimlendirme Meclisi ev sahipliğinde 8 Kasım 2022 tarihinde ve 14.00-16.30 saatleri arasında, TOBB İstanbul Hizmet Binasında “Verimlilik ve Kalite Semineri” düzenlenecektir.

Bahse konu seminerde, Model Fabrika Tanıtımına ve Uygulama Örneklerine yer verilecek olup, seminere fiziksel ve video konferans ile katılım sağlanabilecektir.

Bu kapsamda, ekte programları ve katılım formu takdim edilen Verimlilik ve Kalite Semineri’ne, kontenjan kapsamında ilgili meslek komitelerimizden fiziki olarak katılım sağlayacak bir temsilcinize ait formun 4 Kasım 2022 tarihine kadar Birliğimize (sanel.ala@tobb.org.tr) iletilmelidir.

EK:
1- Verimlilik ve Kalite Semineri (1 sayfa)
2- Webinar Programı (1 sayfa)
3- Katılımcı Formu

213