Yeni Nesil Markalaşma ve Marka Değeri Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi (TOBB ETÜ-SEM) faaliyete geçtiği 2006 yılından beri, başta TOBB ve Oda/Borsalar
olmak üzere, iş dünyasına yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Merkezimiz
faaliyete geçtiği günden beri Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği 1.000’den fazla eğitimle
yaklaşık 90.000 kişiyi belgelendirmiştir. Ayrıca toplam 14.229 kişi asenkron eğitimlerimize
katılmıştır.
“Yeni Nesil Markalaşma ve Marka Değeri Eğitimi” TOBB ETÜ-SEM eğitim portföyüne
2022 yılında eklenmiştir. Bu eğitim; günümüz dünyasında marka oluşturmanın, marka
yönetmenin ve bu varlığı dijital dünyaya taşımanın gereklerini, süreçlerini ve geleceğini, marka
değerlemesi ve getirisini; yalın ve güncel örneklerle aktarmak, markalaşmanın finansal
getirilerini kavramak amacıyla tasarlanmıştır. Teknik ve soyut kavramlardan uzak, gerçek
vakalar, güncel trendler ve tüketici analiz raporlarıyla oluşturulan eğitimde gerçekçi ve
uygulanabilir bilgiler verilmektedir.
Üyeleriniz arasında yer alan marka yolculuğundaki firma sahiplerine, yöneticilerine ve
çalışanlarına yeni bir bakış açısı, gerçekçi bir yaklaşım ve sürdürülebilir bir planın temellerini
kazandıracağına inandığımız bu eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Ek:
1- Ek-1 (1 Sayfa)
2- Ek-2 (2 Sayfa)

310