Yeşil Lojistik Belgesi Başvuru Süresinin Ertelenmesi Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Yeşil Lojistik
Belgesi başvuru süresinin ertelenmesi hakkında bir duyuru yapılmıştır.
Duyuruda, Kombine Taşımacılık Yönetmeliği bünyesinde yer alan Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süresinin
28.02.2023 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.
Yönetmeliğin 9/3 üncü maddesinin Yeşil Lojistik Belgesi başvurularını sadece Bakanlığın KEP adresi
üzerinden kabul edileceğine hükmettiği, 8 inci maddesinin de başvuru şartı olarak “Kayıtlı Elektronik Postaya
(KEP) sahip olunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı olunması” zorunluluğu getirdiği
belirtilmektedir.
Ancak bazı başvuru sahiplerinin KEP ve UETS kaydı ile birlikte KEP üzerinden başvuru yapılmasıyla ilgili
teknik sorunlar yaşaması nedeniyle sorunların ve mağduriyetlerin önceden önlenmesi bakımından Yeşil
Lojistik Belgesi başvuru süresinin 28.02.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edilmiştir.
Yönetmeliğin tam metni:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39539&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

160