Zeytinyağı İşletmelerinin 2 Fazlı Üretime Geçişi Genelgesi

Bilindiği üzere, ülkemiz, zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden birisidir.
Ancak, özellikle zeytinyağı üretimi sırasında oluşan atıksuların alıcı ortama arıtılmadan verilmesi ciddi
çevre sorunlarına neden olmakta; zeytinyağı üretiminin artışına paralel olarak, söz konusu çevresel
sorunlar da ivedi çözülmesi gereken problemler arasında yer almaktadır.
Çevrenin korunması ve zeytinyağı karasuyundan kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik
Bakanlığımızca bugüne kadar muhtelif çalışmalar yürütülmüş ve zeytinyağı üretimi sonucu ortaya çıkan
çevresel sorunlar tüm yönleriyle ele alınmıştır. Bu çalışmalar neticesinde gelinen noktada, zeytinyağı
üretimi yapan gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi 3 fazlı üretim prosesi yerine 2 fazlı üretim prosesine
geçilmesinin su tasarrufu sağlanması, atıksu miktarının ve kirlilik yükünün düşürülmesi ve dolayısıyla
zeytin karasuyundan kaynaklı çevresel sorunların önüne geçilmesi adına, en doğru ve en kesin çözüm
olduğu anlaşılmaktadır.
Bu itibarla; Bakanlığımız (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) tarafından 23.01.2023 tarihli ve
2023/2 sayılı Zeytinyağı İşletmelerinin 2 Fazlı Üretime Geçişi Genelgesi yayımlanmış olup ülke
genelinde yer alan ve 3 fazlı üretim yapan zeytinyağı işletmelerinin 15 Eylül 2023 tarihine kadar 2 fazlı
sistemlere geçiş yapacak şekilde gerekli çalışmaları tamamlamaları gerekmektedir.

174