E-Haciz Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere; 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu karar uyarınca, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; kararın yürürlüğe girdiği 22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Ülke genelinde açılmış bulunan nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas takipleri durdurulduğundan durma süresi içerisinde yeni e haciz uygulaması da yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla