MUTSO MECLİSİ YILIN SON TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ


Yılın son toplantısını gerçekleştiren MUTSO meclisi bir araya geldi. Mecliste 2021’in ekonomik değerlendirilmesi yapılırken Odanın çalışmaları ve Oda bütçesinin fasılları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclisi, 2021 yılının son toplantısını, Meclis Başkanı H. Koray Özcan’ın divan başkanlığında gerçekleştirdi. 28 Aralık Salı günü yapılan toplantıya, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanları, Disiplin Kurulu ve KGK Başkanı ile Muğla Odaları ve Borsa Akademik Danışmanının katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı H. Koray Özcan, 2021 yılına ilişkin ekonomik değerlendirme yaptı. Başkan Özcan şunları kaydetti: “2020 yılında Kovid-19 salgının patlak vermesinin ardından 2021 yılını pozitif beklentiler ile karşılamıştık. 2021 yılında dünyada, salgını sınırlamaya yönelik önlemlerin gevşetilmesi, aşılamanın hız kazanması ve destekleyici ekonomi politikalarının katkısıyla küresel iktisadi faaliyetteki toparlanma hızlanmıştır.

Ancak bu olumlu gelişmelerin yanı sıra artan enerji, gıda ve tarım emtia fiyatları, tedarik zincirlerinde henüz tam olarak çözülemeyen sorunlar, lojistik maliyetlerinin yüksek olması, hammadde temini konusunda yaşanan olumsuzluklar sonucu ortaya çıkan yüksek enflasyon oranları ve beraberinde gelen öngörülemezlik durumu 2021 yılında tüm dünyayı olduğu ülkemizi ve ilimizi de olumsuz etkilemiştir.

2022’ye girmek üzere olduğumuz şu günlerde, küresel enflasyonist ortamın devam edeceği öngörülmektedir.  Her ne kadar merkez bankaları 2022 yılında enflasyon oranlarının, 2021 yılına göre nispeten düşük seyredeceği yönünde bir beklenti içerisinde olsalar da risklerin önemli ölçüde devam ettiği bir gerçektir.

Bu noktada 2022 yılı için öngörülebilirlik düzeyinin halen düşük olduğu, merkez bankalarının temkinli tahminlerinden de anlaşılmakta ve tüm merkez bankalarının sıkı para politikası uygulamalarına yönelmeleri beklenmektedir.

Salgın kaynaklı hareketliliği kısıtlayıcı tedbirlerin azaltılması ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte başta turizm olmak üzere hizmet sektörlerinde gözlenen toparlanma sürdürülebilirliği, Omicron varyantının varlığı ile yerini endişelere bırakmıştır.

Döviz bazlı ithalat fiyatları, demir-çelik fiyatları, gıda ürünlerinin fiyatları   ile ham petrol ve ürünlerindeki fiyatlar 2020 yılından beri sürekli bir artış eğilimindedir. Bu durumun yansıması olarak enflasyonda da 2021 yılı ülkemiz açısından oldukça kötü geçmiştir. Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyat artışı yüzde 21,31 olarak açıklanmıştır. Politika faizinin toplamda 500 baz puan indirilmesiyle 10 yıllık devlet tahvillerinin faizi artmış,Türk lirası yabancı paralar karşısında çok yüksek oranda ve hızla değer kaybetmiş satın alma gücü düşmüştür.

Muğla iş dünyası da tüm bu yansımalardan payını almıştır.

İlimizin ihracatı 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak yaklaşık 68 milyon dolara ulaşmıştır. Bu büyümede imalat sektörünün payı %49,77 (33 milyon 623 bin dolar) tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %41,41 (27 milyon 977 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %8,81 (5 milyon 954 bin dolar) olarak gerçekleşmiştir.

Ancak Ekonomisinin %45ine yakın bir kısmı hizmet ve parkende sektöründen oluşan ilimiz ne yazık ki 2021 yılını son derece sancılı bir şekilde kapatmıştır.”

Meclis başkanının konuşmasının ardından, gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı. Oda bütçesine oylamaya geçmeden önce Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan Oda bütçesinin fasılları hakkında detaylı bilgi verdi. Görüşülen 2022 yılı bütçesi, oybirliği ile kabul edildi.

Bütçenin oylanmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, iki ayrı sunum yaparak hem meclis üyelerini, Yönetim Kurulunun aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirdi hem de Odanın 2018 yılından bugüne yapmış olduğu tüm çalışma ve projeleri aktardı. Son üç yılda; paydaşlarla ilişkiler ve oda temsiliyeti konusunda yapılan çalışmalar, coğrafi işaret çalışmaları, MUTSO Zeytinpark’ın ve  algari.com’un faaliyetleri, Apiterapik Ürünler İşleme Merkezi Projesi, Yörük Köyü: Dırlavan Projesi, Muğla Park Unesco çalışmaları, Dijital Göçebe Projesi, Muğla’nın Minik Yazarları Projesi, Karia Yolu Projesi, Alternatif Turizm Merkezleri Çalışmaları, Muğla Tanıtım Platformuna yapılan destekler, Şehit İlhan Dağdaş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okuluna yapılan destekler, Orman Yangını felaketindeki odanın çabaları, Covid-19 pandemisi müddetince odanın faaliyetleri, Tablet Kampanyası, Oda Çatı Projesi, uluslararası ilişkileri güçlendirme adına yapılan faaliyetler, diğer kurumlarla üyelerimizin menfaatine ilişkin yapılan protokoller, mesleki yeterlilik eğitimleri, atalarının işletmelerine ait üye sicil belgelerinin sonraki kuşaklara verilme çalışmaları, İşimiz Temiz Projesi, Babalar ve Kızları Projesi gibi bir çok tamamlanmış ve devam etmekte olan önemli projeyi, odanın yaptığı destekleri ve faaliyetleri sunan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan yeni yılda da projelerin ve çalışmaların tüm oda bileşenleriyle birlikte kesintisiz bir biçimde süreceğini belirtmiştir.

Meclis toplantısının hemen ardından Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Bloomberg HT TV’deki 60 Dakika programına katılarak hem ulusal hem de Muğla açısından ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Özellikle, enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, hammadde maliyetleri gibi üreticilerin maliyetlerini arttıran ve tüketicilerin harcamalarını sınırlandıran unsurların yarattığı olumsuzlukları belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, özellikle yurt içi taleplere olumlu etkisi olması muhtemel olması nedeniyle memur ve emekli maaşlarının da arttırılmasını talep etti. Ayrıca kredi kullanımlarının kolaylaştırılmasının önemine dikkate çeken Ercan, 2022’de makro ekonomik istikrarı arzuladığını ifade etti.

671

Haber görselleri