UNESCO DÜNYA MİRASI MUĞLA FARKINDALIK VE KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ BAŞLADI


GEKA desteği ile hayata geçirilen UNESCO Farkındalık ve Kapasite Oluşturma Eğitimleri başladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından sürdürülen Muğlapark UNESCO Projesi kapsamında 10 günlük bir eğitim planlandı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’dan destek alanUNESCO Dünya Mirası Temelinde Muğla Kültürel ve Doğal Varlıklarının Farkındalık Ve Kapasite Oluşturma Eğitimi” 26 Eylül Pazartesi günü MUTSO ev sahipliğinde başladı.

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, projenin çıkış noktası ve hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: “Muğla’mızın sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla bugüne kadar pek çok projeye imza atan ve iştirak eden Odamız, 2021 yılında Dr. Tamer Özalp’in koordinatörlüğünde Muğlapark UNESCO projesine start vermiştir. Bu proje, Muğla’nın miraslarını koruyarak, geleceğine yatırım yapılan özel bir projedir. Projemiz Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm diğer belediyeler, kaymakamlıklar, sivil toplum kuruluşları, uzman ve kişiler tarafından desteklenmiş, yeryüzü cenneti Muğla’mızın UNESCO Miras Listeleri’nde yerini alması için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımız yürütülmüştür. Projemizle Muğla’nın sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel ve doğal miras değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak, bu değerlerin sürdürülebilir yollarla turizme kazandırılması ve yaratacağı katma değerlerle ekonomik bir gelire dönüşmesi, içinde yaşayan yerel halkın bu değerleri sahiplenmesi için ilk olarak; 1. Bölgemiz olan Muğla Kentsel Sit, Karabağlar Yaylası ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi özelinde çalışmalara başlanmıştır.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 19 kültürel alan ve bu listeye aday gösterilen varlıkların yer aldığı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 77 kültürel, 4 karma ve 3 doğal olmak üzere toplam 84 adet varlık bulunmaktadır. Muğla, Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne en çok alan kayıt ettiren il olarak 1. sıradadır. İlimizde toplam 6 kültürel miras alanı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde, 1 alan da Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 21 unsuru ile UNESCO’ya en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesinde Muğla’nın 28 kültür değeri mevcuttur.

Muğlapark UNESCO projesinin ilk aşamasında Muğla’ya ait tüm envanter bilgisi toplanmıştır. 2. Aşamada tüm yerel paydaşlara UNESCO ile ilgili eğitim verilerek farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Bugün “UNESCO Dünya Mirası Temelinde Muğla Kültürel ve Doğal Varlıklarının Farkındalık Ve Kapasite Oluşturma Eğitimi” GEKA 2021 Yılı Teknik Destek Programıyla hayata geçmiş, sizlerle buluşmuştur. Düzenlenen eğitimle, Muğla’nın sahip olduğu miras varlıklarının UNESCO miras listeleri için taşıdığı öneminin, Muğla’da bulunan yerel paydaşlara yönelik olarak farkındalığının yaratılması, paydaşların bu listelere iş birliği içerisinde başvuru yapabilmesi ve başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması adına, ortak hareket edilmesinde ön ayak olmak hedeflenmektedir. Tüm bu süreç tamamlandıktan sonra 2023 yılı sonunda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne başvuru yapmayı planlamaktayız.”

Başkan Ercan’ın ardından kürsüye davet edilen Proje Koordinatörü ve aynı zamanda MUTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Dr. Tamer Özalp, “MuğlaPark UNESCO Projesi Somut-Kültürel, Doğal, Tarihi, Jeolojik, Antik ve Somut Olmayan – Halk Kültürü Zeybeklik Miras Değerlerinin Korunması ve Geleceğe Aktarılması konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Son olarak sahneye davet edilen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Kentsel Sit Alanının yaşayan bir böğe olması nedeniyle değerini arttırdığını ifade ederek, hayata geçirilen projenin son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti. Başkan Gümüş, kültür şehri Menteşe’nin kültür başkenti olacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından eğitim ilk gün programı ile başladı. Eğitimin ilk beş gününde Dünya Mirası Olgusu ve Adaylık Süreçleri, UNESCO’ya Genel Bakış ile Kültürel Miras ve UNESCO konuları üzerinde durulacak olup sonrasındaki üç günde saha gezileri yapılması planlanmakta. Üç gün için oluşturulan üç etapta Muğla Kentsel Sit ve Mobolla,  Karabağlar Yaylası Kentsel ve III. Derece Doğal Sit Alanı, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde incelemelerde bulunulacak. Program saha incelemelerinin ardından Muğla’nın Miras Değerlerinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin değerlendirilmesinin ardından sona erecek.

561

Haber görselleri