Irak (IKBY) İlaç İhalesi (Temmuz Ayında)


İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 10.05.2022 tarihli ve 74498656 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Irak’ın Erbil, Duhok ve Süleymaniye illerini kapsayan bölgesel yönetimin ihtiyaç duyduğu ve ilk aşamada ekte sunulan listede belirtilen ürünler ve miktarlardaki ilaç alımı için, Temmuz ayında ihale duyurusunun yapılmasının planlandığı belirtilmiştir.

Yazıda, firmaların bölgesel yönetim yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde teknik bilgi paylaşımı ve ticari konularda ihtiyatlı hareket etmesi, süreç içerisinde Erbil Ticaret Ataşeliği ile temas halinde bulunması ve olabildiğince peşin ödeme yöntemini tercih etmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- KRG Medicine Procurement Estimated Requirements (1)

73