Muhtelif Tarım Makineleri Alım İhalesi. 17.05.2022


İşletmemizin tarımsal mekanizasyon biriminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet 22’li ofset disk, 1 adet dal parçalama makinası, 2 adet kombi kürüm, 1 adet diskli tiller ve 2 adet gübre Seperatörü mal alım ihalesi pazarlık usulü ile 17.05.2022 Salı günü saat 14.00’ de İşletmemizde yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

Ek için tıklayınız

65