Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan SÜRE UZATIM İLANI


HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 

SÜRE UZATIMI

 

İdaremizce, 19.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak ihale ilanına çıkılan; Muğla ili, Datça ilçesi, İskele Mahallesi, 165 ada 238 parsel, 857 ada 3 ve 4 parsel, 861 ada 1 parsel, 862 ada 1 parsel, 864 ada 2 parsel, 865 ada 5 parsel, 867 ada 1 parsel numaralı toplam 29.388,20 m2 yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) ihalesinin son teklif verme tarihi 06.10.2022 Perşembe günü, saat 18.00’ e kadar uzatılmıştır.

 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

23