Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyuruları


İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 08.09.2023 tarihli ve 00088760834 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Sri Lanka Devlet İlaç Kurumunun tıbbi malzeme tedariği için yayımladığı ihale
duyuruları iletilmekte ve ihalelerin başvuru sürelerinin 18 Eylül 2023 ile 5 Ekim 2023 tarihleri arasında olduğu
bildirilmektedir. Bahse konu ihalelere ait belgeler ekte sunulmaktadır.

EK:
1- Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyuruları_Ek_Sri Lanka İhale Nota (1
sayfa)
2- Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyuruları_Ek_Sri Lanka İhale
Belgeleri (1)
3- Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyuruları_Ek_Sri Lanka İhale
Belgeleri (2)
4- Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyuruları_Ek_Sri Lanka İhale
Belgeleri (3)

Ekler için tıklayınız

35