Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nin Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu

Sayın Üyemiz,

TCMB tarafından,  Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla,

(i)                Bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına,

(ii)               Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınmasına,

(iii)              Reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik

ekteki tedbirler alınmıştır.

Üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla arz olunur.

Saygılarımızla,

TC Merkez Bankası Koronavirüs Duyurusu için tıklayınız.