2020/10 SAYILI İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ GENELGESİ HK.

“Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı I. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışlarının revize edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan “İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri” konulu 2020/10 Sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. “

154