2021/10 Sayılı Genelge hk.

Değerli Üyemiz,
TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda  Dahilde İşleme Rejiminin ilgili mevzuatı uyarınca 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen ve 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran, 2021/10 sayılı Genelge iletilmiştir. Bahse konu genelge ekte dikkatinize sunulmuştur.

48