E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.04.2022 tarihli ve 74015601 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, daha önce BİLGE sistemi üzerinden erişim sağlanabileceği duyurulan Geri Verme-Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin, e-devlet platformuna entegrasyonunun tamamlandığı bilgisi iletilerek, ilgili sistemlerin erişim adresleri bildirilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

216