ELEKTRONİK SANAYİ SİCİL BELGESİ HK. DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen  23.07.2020 tarih ve 34221550-310.99- 6434 sayılı Sanayi Sicil Belgeleri konulu yazısı ile;

 

Sanayi Genel Müdürlüğünün Sanayi Sicil Belge Sisteminde yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.

 

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

88