Fas Yatırım Arazisi Temin Portalı hk.

“Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından alınan bir yazıya atfen, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yatırımcılar için sanayi arazilerine yönelik yeni bir internet portalının hizmete açıldığı belirtilmiştir. Söz konusu portal çerçevesinde,

  • Portalın yatırımcılara özellikle sanayi arazileri hakkında geniş bir veri tabanı sağlayarak bilgiye erişim açısından ihtiyaçlarının karşılanması için açıldığı, Çok dilli platform sayesinde yatırımcıların Fas genelinde hangi endüstriyel arazinin mevcut olduğunu,
  • ihtiyaçlarına en uygun endüstriyel araziye ve fiyatına ilişkin bilgiye ulaşabildiği,
  • Anılan portalda arazi aramasının çeşitli kriterlere göre yapılabildiği ve yatırımcının en uygun arazi teklifini tespit ettikten sonra ilgili kurumla irtibata geçebileceği hususlarına yer verilmektedir.

İlgili yazıda söz konusu portala “https://industrial-estate.gov.ma/” sitesi üzerinden ulaşılabildiği belirtilmiştir.Bilgilerinize sunarız.”

180