KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

           

 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.06.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile ;

A) EŞYA TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ OLARAK;

– Söz konusu yönetmelik kapsamında hali hazırda geçerli olan yetki belgesi sahiplerine ilk belge yenilemelerinde ilave 6 ay süre verilmiştir.

R1 ve R2 yetki belgeleri her hangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü (TİO) yetki belgesiyle değiştirilmesi sağlanmıştır.

–  Tehlikeli madde taşımalarında C1 ve K2 yetki belgesi sahiplerinin de Ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemi (UETDS) üzerinden ön bildirim yapması zorunluluğu getirilmiştir.

B) YOLCU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ OLARAK; 

–  B türü yolcu taşımacılığı yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak araç yaşı şartı 10 yaşından 12 yaşına çıkartılmıştır.

–   Otomobil ile uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar ile bu yetki belgelerine 30/06/2020 tarihine kadar kaydedilecek 6 yaşından büyük araçların 31/12/2021 tarihine kadar kullanılmasına imkan sağlanmaktadır.

 

Üyelerimize, Yetki Belgesi Sahiplerine ve Tüm İlgililere önemle duyurulur.

 

 

210