TPS-OIC Taviz Listeleri hk.

“Değerli Üyemiz,

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur. Ülkelerin verdiği taviz listelerinin Anlaşmaya eklenmesini teminen gerekli Cumhurbaşkanlığı Kararı 4 Temmuz 2022 tarih ve 31886 sayılı Resmi Gazate’nin 1. mükerrer sayısında yayımlanmış, böylece taviz listeleri tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır. Listelerin bir örneği ekte yer almaktadır. Bu kapsamda, menşe ispat belgelerinin ekli listelerdeki ülkeler ve ürünler için düzenlenmesi gerekmektedir. Bilginize sunarız.”

36