TÜBİTAK COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı

TÜBİTAK acil koduyla COVID-19 ile mücadele kapsamında KOBİ’lerin başvurabileceği yeni bir çağrı yayınlamıştır. Çağrının son başvuru tarihi 02 NİSAN 2020 saat 23.59’dur.

 

Çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik aşağıda örnekleri verilen konularda sunulacak Ar-Ge projeleri desteklenecektir:

 

  • Dezenfektanlar

 

  • Maske

 

  • Koruyucu kıyafetler

 

  • Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri

 

  • Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar

 

  • Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar

 

  • İlaç

 

  • Aşı

 

  • Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları.

 

Bu konuların dışında, çağrıya yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek her türlü proje başvurusu sunulabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Üyelerimize duyurulur.

486