YILLIK İŞLETME CETVELİ HK. ÖNEMLİ DUYURU

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 2019 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini, Kovid-19 mücbir sebep bildirmi yapan işletmelere verilen süre uzatımı dikkate alınarak en geç 31 Ağustos 2020 tarihi saat 24:00’e kadar vermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar mücbir sebep bildirimi yapmayan ve Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında İdari para cezası uygulanacaktır.

Bu kapsamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya e-devlet kapısı üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girilerek bu tarihe kadar Mücbir Sebep bildiriminin yapılması ve Yıllık İşletme Cetvelinin gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mücbir sebep bildirimi yapan işletmelerden bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca mücbir sebep bildirimi yapmayanlar ise bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetveli göndermiş olsa dahi idari para cezası uygulanacaktır.

Yıllık İşletme Cetveli doldurulduktan sonra “İl Müdürlüğüne Gönder” butonu kullanılarak, gönderme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde gönderme işlemi yapılmaz ise Yıllık İşletme Cetveli verilmemiş sayılacaktır.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 9. Maddesine göre üyelerinizin idari para cezasına maruz kalmamaları için üyelerimize önemle duyurulur.

93