KOMİTE TOPLANTISI

1.Meslek Komite Toplantısı

Saat: 15.00

Yer: MUTSO Basın Odası