TOPLANTI

10. Meslek Komitesi Aylık Olağan Toplantısı

Yer: MUTSO Basın Odası

Saat: 15.00