TOPLANTI

Muğla Odaları ve Borsa Ortak Toplantısı

Saat: 14.30

Yer: MUTSO Meclis Toplantı Salonu