TOPLANTI

Kırsalda Kadınların Girişimcilik ve Örgütlenme Kapasitelerinin Arttırılması’ konulu çalıştayın sonuç raporu toplantısı.

Yer: Demircioğlu Park Otel