İl hıfzıssıhha Kurul Kararı 2020 89

02.10.2020

MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

 

 

KARAR TARİHİ​:02/10/2020

KARAR NO​​:2020/89

GÜNDEM​​: Koronavirüs Ek Tedbirler Hk.

İlgi​: a) Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı.

​  b) 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

 

KARAR              :

Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bilindiği üzere Dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidilmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede;

1. Sağlık Bakanlığının ilgi a) yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul toplantıları ve etkinliklerinin ertelenmesine,

​2.  Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla;

Kamuda engelli ve hamile çalışanlar ile birlikte okul öncesi ve İlkokulda çocuğu olan çalışanların  uzaktan veya dönüşümlü (esnek) çalışma uygulamalarının kurum amirlerinin yetkisi doğrultusunda kamu hizmetini aksatmayacak şekilde belirlenebilmesine;

​3. Covid-19 pandemisinin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde ihtiyaç duyulan hastalara kullanılacak olan immünplazma bağışı yapacak kişilerin kamu personeli olması halinde, bağış sonrası Kızılay kan merkezinden temin edecekleri belgeyi kurumlarına ibraz etmek şartıyla randevu gününde idari izinli sayılabilmelerine,

 

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.