Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Zirai Mücadele Alım İhalesi 04.02.2


İşletmemizin (16) kalem zirai mücadele ilacı alım ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 04.02.2022 Cuma günü saat 14.30’da İşletmemizde yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

Ek: İlan Örneği

163