Online Bonfile Satışı Hakkında 25.05.2023


Müdürlüğümüz stoklarında bulunan bonfileler online teklif toplama usulü ile satılacaktır. Satış
usul ve esaslarında belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra E-İhale sistemine yüklenmesi
gerekmektedir.
İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler
İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks
numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,
Kimlik belgesi ve/veya vergi kimlik numarasını bildirir belge,
Sığır Bonfile Eti Satış Usul ve Esasları (İmzalı),
Satın alınmak istenilen grup/gruplar için ihale tarihinden itibaren en az 3 ay vadeli geçici
teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekont,
Ön Teklif Verme Tarih ve Saati : .22.05.2023 Saat 10:00’dan 25.05.2023 Saat 09:00’e kadardır.
E-İhale Saatleri:
Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.601-2.000 Gram): 25.05.2023 saat 10.00
Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (2.001 -2.500 Gram) : 25.05.2023 saat 10.00
Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (2.501 Gram ve Üstü) :25.05.2023 saat 10.00
Geçici Teminat Tutarları:
Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.601-2.000 Gram): 10.000,00TL
Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 2. Grup (2.001 -2.500 Gram) : 10.000,00TL
Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (2.501 Gram ve Üstü) :10.000,00TL
Not: Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 90 günden az olmayacak şekilde
düzenlenmelidir.

33