Kolombiya Makamlarınca Yapılan E­Apostilli Belgelerin Doğruluğunun Sağlanması

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün “Kolombiya Makamlarınca Yapılan E­Apostilli Belgelerin Doğruluğunun Sağlanması” konulu ilgi yazı ve ekleri ekte gönderilmiştir.

785