Adana, Antalya, Mersin, Mugla ve Osmaniye Illerinde Meydana Gelen Yangın Felaketi Nedeniyle Erteleme

Bilindiği gibi, ülkemizin Antalya, Mersin, Osmaniye ili ve ilçelerinde 28.07.2021 tarihinde, Adana ve Muğla ili ve ilçelerinde 29.07.2021 tarihinde hayatı önemli ölçüde etkileyen yangın felaketi meydana gelmiştir.

Söz konusu il ve ilçelerde yaşanan yangın felaketi nedeniyle sigortalı, genel sağlık sigortalıları ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin mağduriyetlerinin Kurumumuzca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında asgariye indirilmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi uygun görülmüştür.

Meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulumuzun 6.8.2021 tarihli,  2021/279 sayılı kararı ile;

-28.07.2021 tarihinde Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye il merkezi ile Kadirli ilçesinde,

-29.07.2021 tarihinde Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri ile Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde,

meydana gelen yangın felaketinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında olduğu belirtilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;  yapılması gereken  iş ve işlemler  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü – İşverenler Daire Başkanlığı’mızın 09.08.2021 tarihli ve 29084065 sayılı Genel yazısında belirtilmiş olup, belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması,  belirtilen hususlarda tereddüte düşülmesi durumunda ise sigortalı ve işverenlerimizin en yakın Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne  veya SGK İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri hususunda;

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

 

 

EK: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü – İşverenler Daire Başkanlığımızın 09.08.2021 tarihli ve 29084065 sayılı Genel yazısı (3 Sayfa)

 

111