Birimlerimiz

İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi

Elvan KOCAGÖZ

Birim Sorumlusu
252 214 11 22/102
elvankocagoz@mutso.org.tr

Metin ÖZTÜRK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi Personeli MEYBEM Temsilcisi
252 214 11 22/103
metinozturk@mutso.org.tr

Uğur Altınok

İnsan Kaynakları ve Eğitim Birim Personeli
252 214 11 22

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM BİRİMİ/AKREDİTASYON SORUMLUSU

Değerli Üyemiz,

Odamızın gönüllü hizmet anlayışı çerçevesinde eğitimin özel bir yeri vardır. Günümüz iş dünyasına hakim olan “Yaşam Boyu Öğrenme Felsefesi” ile

  • Sizlerden gelen talepler doğrultusunda,
  • Kanun ve mevzuatlarda yaşanan değişiklikler sonucu ortaya çıkan,
  • Günümüzdeki iş dünyasına paralel olarak ihtiyaç duyulan konularda çeşitli eğitimler düzenliyoruz.

Amacımız; sizlerin ve dış paydaşlarımızın kendi kuruluşlarını geliştirmek amacıyla taleplerini karşılamak ve aynı zamanda sizlere nitelikli eleman sağlamak, genç  nüfusun istihdam olanaklarını arttırmak ve girişimciliğin önünü açmaktır.

Eğitimlerimizi; Dış ticaret, Mesleki gelişim, Yabancı dil, Etkin satış ve pazarlama, KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri konularına kadar çok geniş bir yelpazede gerçekleştirmekteyiz.  Eğitimlerimiz kendini geliştirmek isteyen ve geleceğine yatırım yapmak isteyen tüm katılımcılara açık olarak düzenlenmektedir.

Düzenlediğimiz eğitimlerin yanı sıra ihtiyaç duyduğunuz eğitim konuları da Eğitim Birimi’ne bildirerek bu konuda çalışma yapılmasını talep edebilirsiniz.

Birimin faaliyet gösterdiği alanlar;

Akreditasyon Sorumlusu

Üye/Personel  Öneri Şikâyet Temsilciliği

KOSGEB Temsilciliği

İŞKUR Oda Temsilciliği

MEYBEM Temsilciliği

 

Saygılarımızla,

 

F-04-09 Üye Eğitim İsteği Formu

F-04-12 Personel Eğitim İstek Formu