BREXİT Sonrası Birleşik Krallık Tarafından Benimsenen Teknik Düzenlemeler hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden ( TOBB ) Odamıza gelen yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığının ilgili yazısına atfen, AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinin 14 Kasım 2018 tarihinde neticelendiği ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varılarak, Brexit’in 31 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiği belirtilmiştir.

Yazının devamında, Brexit tarihi sonrasında Birleşik Krallık’ın (BK) AB’den ayrılması ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen “Geçiş Dönemi” nin başladığı vurgulanarak, bu süre boyunca BK’nın, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele göreceği ve aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacağı da ifade edilmiştir.

Geçiş Dönemi bitimi itibariyle teknik düzenlemeler alanında BK’da geçerli olacak kurallara ilişkin olarak, BK tarafından yayımlanan güncel bildirimler kapsamında hazırlanan ve ekte birer örneği sunulan bilgi notlarının T.C. Ticaret Bakanlığının internet sitesinde de yayımlanmış olduğu ve bu notlara https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel  linki üzerinden erişim sağlanabileceği açıklanmıştır.

EK

57