“Malatya Kayısısı” İsminin Kullanılması

Değerli Üyemiz,

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan yazıda; Malatya Kayısısı’nın coğrafi işaret tescili için, 31.07.2000 yılında Türk Paten Kurumu’na müracaat edildiği C2000/003 sıra no ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası adına tescilinin sağlandığı belirtilmiştir.

Sınırları ve spesifik özellikleri belirlenerek bu haliyle tescili yapılan ürünün daha sonra Avrupa Birliği Tescili (Malatya Kayısısı) ibaresi ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 07.07.2017 tarihinde resmi bülteninde yayınlanarak 2017/1220 Türkiye’den ikinci tarım ürünü olarak (menşe) tescilinin sağlandığı ifade edilmiştir. Söz konusu yazıda, başka yörelerde yetiştirilen kayısıların, tescili yapılan “Malatya Kayısısı” ismi ile satışının önüne geçilmesi, bu isim ile gönderimde bulunan/bulunacak olan firmaların Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından konfirme edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Tüm bu bilgilerin ışığında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, sınai mülkiyet hakkı sahibi olduğu “Malatya Kayısısı” ürününün hak ettiği değeri bulması, üreticinin ve ürünü pazara sunan tüccarın haklarının korunması adına ilgili kanun maddeleri uyarınca mahkeme yolunun açık olduğu ve gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için her türlü girişimde bulunulacağı ifade edilmektedir.

164