YANGIN FELAKETİ NEDENİYLE ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI AZAMİ 24 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİR

Sigorta Primleri 30.11.2021 tarihine kadar ertelenen (Ödeme vadesi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait sigorta prim borçları) Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Yatağan, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde bulunan işyeri işverenlerinin;

Ertelenen borçları için 30.11.2021 tarihine kadar yazılı başvurmaları halinde teşvikli olarak, 01.12.2021-28.02.2022 tarihleri arasında, yazılı başvuruda bulunmaları halinde teşviksiz olarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebilecektir.

Yangın felaketi nedeniyle Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir

⎯  Ertelenen borçların taksitlendirilmesi imkânından yararlanmak için 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile 4-1/a kapsamındaki sigortalı çalıştıran erteleme kapsamındaki işyeri işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında SGK tarafından ertelenen prim ve diğer borçları için her bir işyerinin bulunduğu SGK ünitesine ayrı ayrı yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

⎯ Erteleme tarihlerinin bitiminden başvuru tarihine kadar geçen süre için 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.

⎯ 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” hali aranılmayacaktır.

⎯ Bu kapsamda yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde ertelenen borçlar azami 24 aya kadar eşit taksitler halinde taksitlendirilebilecektir. Ancak, borçlu tarafından talep edilmesi halinde 24 aydan daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

⎯ Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğu tarih itibariyle erteleme kapsamına girmeyen borçların da bulunması ya da daha sonraki dönemlerde borcun oluşması durumunda; erteleme kapsamına girmeyen borçlar için cari usul ve esaslara göre ayrı bir tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME YAZISI

SGK RESMİ YAZISI

445