Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Bir Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi Çevrimiçi Çalıştayı 17 Aralık 2021

Değerli Üyemiz,

İlgi : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 02.12.2021 tarihli, 2353012 sayılı ve Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı konulu yazısı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda, “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Bir Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi”nin yürütülmekte olduğu ve 17 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00 ‘de çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
Bakanlığın yazısı ve taslak gündem ekte sunulmaktadır. Toplantıya katılım için https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pd-2qqjouH9LUuPt1flaSSMoIvTgXzSWP linkinden toplantı
öncesinde kayıt yapılması gerekmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

EK:Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı konulu yazı (8 sayfa)

73