TÜBİTAK Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı - 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin arttırılması gerekse AR-GE destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla “Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş AR-GE 2020)”nin açıldığı belirtilmiştir.

Bahse konu çağrı kapsamında bir “Müşteri Kuruluş”un ve en az bir “Tedarikçi Kuruluş”un ortak başvuru yapabileceği ve proje bütçesinin üst sınırının 2.500.000 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Çağrı tanıtım broşürü ekte yer almaktadır.

EK İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

162