TÜBİTAK Tarafından İletilen Ağlara Üyelik Desteği Hakkındaki Duyuru

TÜBİTAK tarafından iletilen Ağlara Üyelik Desteği hakkındaki duyuru metni ve desteklenebilecek ağların listesi ekte sunuluştur.

 

Ağlara üyelik desteği çağrısı kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşların bilim ve teknoloji alanında Avrupa çapındaki etkin olan ağ yapılarına üye olabilmeleri ve üyeliklerini sürdürebilmeleri için giriş ve üyelik aidatlarının ödenmesi için destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu destek 2020 ve 2021 yılları için verilecek giriş veya üyelik aidatlarını kapsamaktadır.

Ağlara Üyelik Desteği Duyurusu

Desteklenebilecek Ağ Listesi

196