KOMİTE TOPLANTISI

7. Meslek Komite Toplantısı

Saat: 10.00

Yer: MUTSO Basın Odası